Հանելուկներ թութակի մասին

Հանելուկներ

Մի թռչուն կա կչկչան,
Պոչը երկար, տմբտմբան,


Թե վարժեցնեք դուք նրան,
Կխոսի մարդու նման:

***

Ո՞ր թռչունն է գույնզգույն,
Որ մեզ կրկնում է իսկույն:

***

Վանդակի մեջ բազմած թառին կա մի թռչուն,
Կրկնում է մարդու նման խոսք ու հնչյուն:

***

Ինչ ասում եմ`կրկնում է,
Ինչ լեզվանի թռչուն է,
Աչքերի դեմ երբ մթնում է,
Նա մոռացկոտ ու լուռ է:

***

Փետուրներով գույնզգույն,
Կեռ կտուցով մի թռչուն,
Թռվռում է անդադար.
Ասում խոսքեր անհամար: