Այն ի՞նչն է, ինչը. մանկական հանելուկներ

Հանելուկներ

Սրի պես կտրում է,
Հրի պես շողում,
Ծնվում է ամպից,
Մեռնում է հողում:

Կայծակ

 

Անձրևը հայրն է,
Արևը մայրն է,
Երկնակամարը
Զբոսավայրն է:

Ծիածան

 

Թռչուն է, թև չունի,
Մնայուն ձև չունի:

Ամպ

 

Ինձ օգնում են
Հովն ու քամին,
Ջուրն է միայն
Իմ թշնամին:

Կրակ

 

Ի՞նչ սպիտակ քող
Սարերի ուսին,
Կարող է ծածկել
Արև ու լուսին:

Մառախուղ

 

Բոլորի համար
Մայր է հոգատար,
Բայց ինքը չունի
Ոչ հայր,  ոչ էլ մայր:

Հող

 

Ի՞նչ է վրան է կապույտ ու լայն,
Հազար-հազար կանթեղ վրան,
Զարմանալին այն է միայն,
Որ չունի սյուն ու հենարան:

Երկինք

 

Խավարի մեջ փայլում է նա,
Լույսը բացվեց կանհետանա:

Լուսին