Հայոց ճակատագիրը․ բանաստեղծություն

բանաստեղծություններ

Մեզ էն գլխից են զարկել, բայց նորեն

Հայերն ապրել են , ապրում են, կապրեն:


Հազար դարեր են զարկել, բայց նորեն

Հայերն ապրել են, ապրում են , կապրեն:


Եղեռնազարկ էլ եղանք, բայց նորեն

Հայերն ապրել են, ապրում են , կապրեն:


Ով էլ որ զարկի, ինչքան էլ զարկեն,

Հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն:

 


Հովհաննես Շիրազ