Արան ու շնիկը

բանաստեղծություններ

Արան ունի մի շնիկ՝ 
Ինչպես բրդի չալ կծիկ, 
Ոտից գլուխ նու՜րբ, կլո՜ր, 
Աչքեր ունի - զույգ շլոր: 
Արան սիրում է նրան, 
Քաջ պահակն է իր դռան: 
Մոտ է վազում հարային, 

Արան ունի մի շնիկ՝ 
Ինչպես բրդի չալ կծիկ, 
Ոտից գլուխ նու՜րբ, կլո՜ր, 
Աչքեր ունի - զույգ շլոր: 
Արան սիրում է նրան, 
Քաջ պահակն է իր դռան: 
Մոտ է վազում հարային, 
Որ պաշտպանի Արային: 
Կատուն չար ու մռմռան 
Նախանձում է միշտ նրան: 


ՀԵՆՐԻԿ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ