Ծիածան

բանաստեղծություններ

- Ծիածա'ն, ա'յ ծիածան, 
Դու գույների կոր արձան, 
Այդ գույները յոթնածիր 
Ինչպե՞ս իրար միացան: 
- Անձրևի պաղ ցողերը, 
Կաթիլների կողերը 
Ջերմ արևից տաքացան, 
Դարձան չքնաղ ծիածան, 

- Ծիածա'ն, ա'յ ծիածան, 
Դու գույների կոր արձան, 
Այդ գույները յոթնածիր 
Ինչպե՞ս իրար միացան: 
- Անձրևի պաղ ցողերը, 
Կաթիլների կողերը 
Ջերմ արևից տաքացան, 
Դարձան չքնաղ ծիածան, 
Երկու սարի արանքում 
Կամարվեցին երկնքում: 
- Ծիածա'ն, ա'յ ծիածան, 
Երանգների կոր արձան, 
Ո՞նց են, ասա', քեզ ներկում, 
Որ երկնքից չեն ընկնում: 
- Ծիածանը չեն ներկում, 
Նա ծնվում է ներկերում: 

Հենրիկ Բաբաջանյան