Աղունակ

 

Ղու- ղու- ղու,

Ա- ղու- ղու,

նակ- նակ-  նակ

Ա- ղու- նակ,

Թըռռ…

 

Կաչաղակ

 

Չա- չա- չա,

Կա- չա- չա,

Ղակ- ղակ,

Կա- չա- ղակ,

Թըռռ…

 

 

Բզեզ

 

Բը~զ, բը~զ, բըզբըզան,

Բզեզն եկավ տըզտզան,

Եկավ ընկավ թակարդը,

Նրան բռնեց չար սարդը: 

 

Ճուտիկը

 

Կը~տ, կը~տ կըտկըտան,

Եկավ ճուտս ճըտճըտան,

Հալածվել է ուրուրից,

Բաժանվել է իր մորից,

Ճըտճըտում է ու լալիս,

Կորած մորն է ման գալիս:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԵԾՆ ԷԼ ՓՈՔՐԻՆ ՊԻՏԻ ԼՍԻ

 

Տունը լիքը ծխախոտ է,

Ծխի ամպ է, ծխահոտ է,

Հայրի'կ, գոնե քեզ չես խղճում,

Օդի տեղակ ծուխ ես շնչում:

 

Հազար անգամ ասել եմ ես,

Ծխելը  թող, վնաս է քեզ,

Բալիկը հոր վատը կուզի՞

Մեծն էլ փոքրին պիտի լսի:

 

ԿԱՏՈՒ

 

Կատուն        եկավ        փիսիկ-փիսիկ,

Հազար        նազով        ինչպես        հարսիկ,

Դունչը        սրբեց        թաթիկներով,

Մազը        սանրեց        չանչիկներով.

— Կատո՛ւ, կատո՛ւ, հե՞ր        ես        տրտում,

Թե՞        մկներն        են        այսօր        զարթուն:

Այլ հոդվածներ …