Մի թագավոր իր զորքով ճանապարհ էր գնում։ Նա երկու սուրբ հայրերի տեսավ՝ ամբողջովին մաշված ու քրքրված հագուստով։ Թագավորն իջավ նժույգից, ակնածանքով խոնարհվեց նրանց առաջ և համբուրեց նրանց ձեռքերը: Զորավարներն սկսեցին տրտնջալ ու դժգոհել, թե թագավորն իր մեծամեծներին պատիվ չի տալիս, չնչին և անարգ մարդկանց մեծարում է:

Մի անգամ արջը տեսնում է, թե ինչպես է տղամարդը կամարաձև առարկաներ պատրաստում ու հաջողությամբ վաճառում դրանք։

Մի դարավոր կաղնու տակ ագահ խոզն այնքան կաղին է ուտում, որ ընկնում ու փռվում է: Զարթնում է քնից և տակից փորում ծառի արմատները:

Այլ հոդվածներ …