Ի՞նչ պետք է կարողանա անել մինչև 1 տարեկան երեխան․ կրթական չափորոշչի նախագիծ

Զարգացում

Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշչի նախագիծը սահմանում է, թե որոնք պետք է լինեն նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման և կրթական վերջնարդյունքները։

Վաղ մանկության տարիքի առաջին խումբ (մինչև 1 տարեկան)

Շարժողական ոլորտ

 

 • Երեխան կարողանում է սողալ, մագլցել, կքանստել և կանգնել, բարձրանալ ոչ բարձր առարկաների վրա (արկղ) և իջնել դրանց վրայից, անցնել գերանի վրայով.
 • կարողանում է առանց հենվելու և բռնվելու որևէ առարկայից նստել.
 • կանգնած դրությամբ թեքվել և ուղղվել առանց ոտքերը շարժելու.
 • սկսում է ինքնուրույն քայլել, մեկ առարկայի վրայից անցնել մյուսին.
 • ձեռքերով հենարանից բռնած բարձրանալ և իջնել աստիճանի և բլրակի վրայից.
 • կարողանում է քայլել մեծի ցույց տված ուղղությամբ, քայլել գլորած առարկայի հետևից:
 • կարողանում է ակտիվ գործողություններ կատարել առարկաներով որոշակի արդյունքի համար՝ մեկ առարկան դասավորել մյուսի մեջ, բացել և փակել արկղի կափարիչը, օղակն անցկացնել ձողի վրա և հանել, նետել առարկան.
 • կատարում է պարային պարզ շարժումներ ուրախ, առույգ և հանգիստ նվագակցությամբ.
 • դրական է արձագանքում մերսմանը, կոփման միջոցառումներին.
 • բռնում է գլխավերևում կախված խաղալիքը.
 • մեծահասակի ձեռքից վերցնում է խաղալիքը.
 • բռնում է խաղալիքը, պահում է երկար, զբաղվում է դրանով, փոխանցում է մի ձեռքից մյուսը, թափահարում է, ցած է նետում
 • խաղալինքերով կատարում է նմանողական շարժումներ (կրկնօրինակում է մեծերի շարժումները):

 

Խոսքի և հաղորդակցության ոլորտ

 

 • երեխան կատարում է մեծերի հետ հաղորդակցվելու փորձեր.
 • արձագանքում է իրեն ուղղված խոսքին համապատասխան վարքային դրսևորումներով.
 • արտաբերում է միավանկ և նույն վանկից կազմված բառեր։

 

Իմացական ոլորտ

 

 • երեխան ինքնուրույն տեղաշարժվելով տարածության մեջ ծանոթանում է իրեն շրջապատող առարկայական աշխարհին.
 • առարկաներով կատարում է հարաբերակցված գործողություններ.
 • ճանաչում է իրեն ծանոթ դեմքեր, առարկաներ։

 

Հուզական, սոցիալ-անձնային ոլորտ

 

 • երեխան՝ արձագանքում է ծանոթ մարդկանց հուզական դրսևորումներին.
 • արձագանքում է արտաքին աշխարհից եկող ազդակներին հուզականությամբ.
 • արձագանքում է իր անվանը, հետաքրքրություն է ցուցաբերում սեփական մարմնի հանդեպ, ուսումնասիրում է շրջապատող առարկաներն ու խաղալիքները, մարդկանց դեմքերը.
 • ձգտում է  ինքնուրույնության գործողություններում։

 

Ինքնասպասարկման, անվտանգության, առողջ ապրելակերպի ոլորտ

 

 • երեխան՝ արձագանքում է հիգիենիկ միջոցառումներին և խնամք ենթադրող իրավիճակներին.
 • արձագանքում է մեծահասակների նախազգուշացումներին՝ որոշակի գործողությունների վտանգավորության մասին.
 • դրսևորում է ինքնասպասարկման պարզագույն կարողություններ՝ փորձում է ինքնուրույն խմել բաժակից, ձգելով քաշում և հանում է հագուստը:

 

Աղբյուրը՝ ԿԳՄՍՆ