Պապն ու շաղգամը

Ժամանց

Դռան առաջ մի անգամ

Պապը ցանեց մի շաղգամ։

Շաղգամն աճեց, մեծացավ,

Պապը տեսավ, զարմացավ։

Պապը քաշեց, քաշքշեց,

Շաղգամը հողից չհանեց։ 

Պապը կանչեց տատիկին։

Տատը՝ պապից,

Պապը՝ շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից չհանեցին։ 

Տատը կանչեց թոռնիկին։

Թոռը՝ տատից,

Տատը՝ պապից,

Պապը՝ շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից չհանեցին։ 

Թոռը կանչեց շնիկին։

Շունը՝ թոռից,

Թոռը՝ տատից,

Տատը՝ պապից,

Պապը՝ շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից չհանեցին։ 

Շունը կանչեց փիսոյին։

Փիսոն՝ շնից,

Շունը՝ թոռից,

Թոռը՝ տատից,

Տատը՝ պապից,

Պապը՝ շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից չհանեցին։ 

Փիսոն կանչեց մկնիկին։ 

Մուկը՝ փիսոյից,

Փիսոն՝ շնից,

Շունը՝ թոռից,

Թոռը՝ տատից,

Տատը՝ պապից,

Պապը՝ շաղգամից,

Որ քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից հանեցին։

 

Աթաբեկ Խնկոյան