Նորածնի պորտի խնամքը. ուղեցույց ծնողների համար

Խնամք

Պորտի վերքը/ պորտալարի մնացորդը հատուկ մշակման կարիք չունի: Պորտալարի մնացորդի խնամքը ենթադրում է երեք սկզբունքների պահպանում`

Մաքուր

 • խուսափել պորտալարի մնացորդին անպատեհ դիպչելուց
 • ապահովել հագուստի մաքրությունը
 • պորտալարի մնացորդը ճիշտ պաշտպանել մեզից և կղանքից
 • պորտալարի մնացորդի կեղտոտվելու դեպքում այն լվանալ մաքուր ջրով

 

Չոր

 • պորտի մնացորդը պետք է պահել մաքուր և չոր
 • լոգանքից անմիջապես հետո մաքուր չոր սրբիչով չորացնել
 • պորտալարի մնացորդի չորացման ընթացքում կարող է լինել արյունային կամ շճա-արյունային քիչ քանակությամբ արտադրություն

 

Բաց

 • հնարավորինս բաց պահել պորտի վերքը/պորտալարի մնացորդը
 • տակդիրը հագցնել այնպես, որ այն պորտի մակարդակից ցածր լինի
 • հագցնել երեխային այնպես, որ հագուստը չսեղմի կամ աննշան հպվի պորտալարի մնացորդին
 • չծածկել պորտային վերքը կպչուն սպեղանիով կամ վիրակապով

 

Դիմել բժշկի, եթե

 • պորտալարի մնացորդից վատ հոտ է գալիս
 • պորտալարի մնացորդի շուրջն այտուցված է, կարմրած կամ թարախակալված

 

Աղբյուրը՝ «Նորածինների խնամքը» ուղեցույց