«ՓԱՅԼԱԿ» ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Հրաչյա Քոչարի փող., 4 շենք

Հեռախոս • +374-10-229293 , +374-10-269020

Նախադպրոցական կրթություն

Երեխաների դաստիարակություն մանկապարտեզում

Նախապատրաստում՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների. դպրոցում ուսանելու համար

Ուսուցում՝ երաժշտության՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ լեզուների. անգլերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ լեզուների. հայերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ լեզուների. ռուսերենի՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ նկարչության՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների

Ուսուցում՝ վարքի կանոնների

Ուսուցում՝ տրամաբանական թվաբանության

Ուսուցում՝ ուղղախոսության