Թիվ 151 մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Երևանի N: 151 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1962 թվականին: Գործում է 6 խմբով:

Հասցե` Նորաշխարհյան 9

Հեռախոս` +374 10 241 241

Տնօրեն՝ Ակուլյա Հակոբյան

Խմբերի քանակը` 6

Վայրը՝ տե՛ս քարտեզի վրա