Թիվ 137 մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Երևանի հ.137 մանկապարտեզը հիմնադրվել է 1985 թվականին: Գործում է 5 խումբ: Երեխաների ցուցակային թիվը`156:

Հասցե՝ Պատկանյան 20
Հեռախոս՝ +(374 10) 443 142
Տնօրեն՝ Ամալյա Հայրապետյան
Վայրը՝ տեսնել քարտեզի վրա