Համար 100 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Նոր Նորքի 1-ին միկրոշրջան, Նանսենի փող., 22 շենք

Հեռախոս +374-10-631440

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 120

Աշխատակազմ 21

Համաձայն Մյասնիկյանի շրջանի ժողկրթբաժնի վարիչի 19.12.1969թ. հրաման N1003-ի Նորքի զանգվածում բացվեց հ.254 մսուր-մանկապարտեզը։ Շենքը տիպային է և գործել է 12 խմբով: Համայնքում կազմակերպվող մի շարք միջոցառումների մասնակցության համար կոլեկտիվըտնօրենի ղեկավարությամբ պարգևատրվել է պատվոգրերով։ Ներկայումս ՆՈՒՀ-ը գոր¬ծում է 4 խմբով` 120 երեխա թվով, 21 աշխատակազմով, տնօրեն Ս.Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։

Հասցե Նոր Նորքի 1-ին միկրոշրջան, Նանսենի փող., 22 շենք

Հեռախոս +374-10-631440

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 120

Աշխատակազմ 21

Համաձայն Մյասնիկյանի շրջանի ժողկրթբաժնի վարիչի 19.12.1969թ. հրաման N1003-ի Նորքի զանգվածում բացվեց հ.254 մսուր-մանկապարտեզը։ Շենքը տիպային է և գործել է 12 խմբով: Համայնքում կազմակերպվող մի շարք միջոցառումների մասնակցության համար կոլեկտիվըտնօրենի ղեկավարությամբ պարգևատրվել է պատվոգրերով։ Ներկայումս ՆՈՒՀ-ը գոր¬ծում է 4 խմբով` 120 երեխա թվով, 21 աշխատակազմով, տնօրեն Ս.Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։