Համար 10 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Մաշտոցի պող., 20 շենք

Հեռախոս +374-10-58 91 02

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 124

Աշխատակազմ 23

Երևան քաղաքի № 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1950 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 59 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Ռուզաննա Սերգեյի Մեժլումյանը։

ՆՈՒՀ-ը առանձին երկհարկանի կառույց է, գործում է 4 խմբով շուրջ 126 երեխաթվով, ունի կահավորված խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև ` ռուսերեն լեզվի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Խմբասենյակներում ստեղծված է երեխաների համակողմանի զարգացմանը նպաստող, հետաքրքրությունները բավարարող, առարկայական միջավայր (խաղային կենտրոններ, նկարներ, մանր և խոշոր կառուցողական նյութեր, սեղանային խաղեր և այլն)։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։ Մանկապարտեզն ունի տարածք, որը ցանկանում է տրամադրել ֆիզկուլտուրայի և երաժշտության պարապմունքների համար դահլիճներ

Հասցե Մաշտոցի պող., 20 շենք

Հեռախոս +374-10-58 91 02

Խմբերի քանակը 4

Երեխաների քանակը 124

Աշխատակազմ 23

Երևան քաղաքի № 10 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1950 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 59 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Ռուզաննա Սերգեյի Մեժլումյանը։

ՆՈՒՀ-ը առանձին երկհարկանի կառույց է, գործում է 4 խմբով շուրջ 126 երեխաթվով, ունի կահավորված խմբասենյակներ և ննջարաններ։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև ` ռուսերեն լեզվի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Խմբասենյակներում ստեղծված է երեխաների համակողմանի զարգացմանը նպաստող, հետաքրքրությունները բավարարող, առարկայական միջավայր (խաղային կենտրոններ, նկարներ, մանր և խոշոր կառուցողական նյութեր, սեղանային խաղեր և այլն)։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։ Մանկապարտեզն ունի տարածք, որը ցանկանում է տրամադրել ֆիզկուլտուրայի և երաժշտության պարապմունքների համար դահլիճներ