Համար 7 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Մաշտոցի պող., 45ա շենք

Հեռախոս +374-10-56 06 07

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 193

Աշխատակազմ 25

Երևան քաղաքի № 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1924 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 40 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Գոհար Գևորգի Մեկիկչյանը։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Ուսուցման գործընթացն իրականացվում է ինչպես ավանդական`խոսքային, դիտողական, գործնական, այնպես էլ ժամանակակից`խաղային, ակտիվ գործնական մեթոդներով։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում է պետական տոներ , ազգային ծեսեր և երեխաների ծննդյան տոներ։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։

Հասցե Մաշտոցի պող., 45ա շենք

Հեռախոս +374-10-56 06 07

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 193

Աշխատակազմ 25

Երևան քաղաքի № 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1924 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 40 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Գոհար Գևորգի Մեկիկչյանը։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

Ուսուցման գործընթացն իրականացվում է ինչպես ավանդական`խոսքային, դիտողական, գործնական, այնպես էլ ժամանակակից`խաղային, ակտիվ գործնական մեթոդներով։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում է պետական տոներ , ազգային ծեսեր և երեխաների ծննդյան տոներ։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։