Համար 6 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Վարդանանց փող., 16 շենք

Հեռախոս +374-10-540170

Խմբերի քանակը 3

Երեխաների քանակը 63

Աշխատակազմ 15

Երևան քաղաքի № 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1953 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 35 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Անահիտ Հարությունի Աբրահամյանը։ ՆՈՒՀ-ը հարմարեցված, բնակելի շենքի առաջին հարկում, 3 խմբով գործող, շուրջ 72 երեխաթվով հաստատություն է։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։ Ունի մեկ դահլիճ, որտեղ իրականացվում են ֆիզկուլտուրայի և երաժշտության պարապմունքները։

Հասցե Վարդանանց փող., 16 շենք

Հեռախոս +374-10-540170

Խմբերի քանակը 3

Երեխաների քանակը 63

Աշխատակազմ 15

Երևան քաղաքի № 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1953 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 35 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Անահիտ Հարությունի Աբրահամյանը։ ՆՈՒՀ-ը հարմարեցված, բնակելի շենքի առաջին հարկում, 3 խմբով գործող, շուրջ 72 երեխաթվով հաստատություն է։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 2-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է նաև օտար լեզուների` ռուսերենի և անգլերենի ուսուցում, երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում։ Ունի մեկ դահլիճ, որտեղ իրականացվում են ֆիզկուլտուրայի և երաժշտության պարապմունքները։