Համար 109 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Նոր Նորքի 4-րդ միկրոշրջան, Բակունցի փող., 6 շենք

Հեռախոս +374-10-636503

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 220

Աշխատակազմ 29

Երևանի N109 ՆՈՒՀ –ը հիմնադրվել է 1974 թ-ին։ Մինչև 2000 թ-նը կոչվել է Երևանի N 267 մանկապարտեզ , 2000թ-ից մինչև 2010 թ-ը Նոր Նորք համայնքի N 14 համալիր մանկապարտեզ։Մանկապարտեզը հետաքրքիր ավանդույթներ է ունեցել` ազգային տոները ,ցերեկույթները, խաղահանդեսները երեխաների առօրյայի հիմնական մասն են կազմել։Այսօր էլ այդ ավանդությունները շարունակվում են ։ Երեխաների համակաողմանի դաստիարակության համար ստեղծված է զարգացնող միջավայր։ Երեխայակենտրոն դասասենյակներում իրականացվում են ողջ կրթադաստիարակչական աշխատանքները ։

Ներառական խմբերում ընդգրկված են նաև կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ, որոնց հետ աշխատում է հմուտ հոգեբանը։ ՆՈՒՀ –ի խմբասենյակները վերանորոգված են , հագեցած ուսումնաօժանդակ նյութերով , դիդակտիկ պարագաներով։ Երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծված են բոլոր նպաստավոր պայմանները։

Հասցե Նոր Նորքի 4-րդ միկրոշրջան, Բակունցի փող., 6 շենք

Հեռախոս +374-10-636503

Խմբերի քանակը 6

Երեխաների քանակը 220

Աշխատակազմ 29

Երևանի N109 ՆՈՒՀ –ը հիմնադրվել է 1974 թ-ին։ Մինչև 2000 թ-նը կոչվել է Երևանի N 267 մանկապարտեզ , 2000թ-ից մինչև 2010 թ-ը Նոր Նորք համայնքի N 14 համալիր մանկապարտեզ։Մանկապարտեզը հետաքրքիր ավանդույթներ է ունեցել` ազգային տոները ,ցերեկույթները, խաղահանդեսները երեխաների առօրյայի հիմնական մասն են կազմել։Այսօր էլ այդ ավանդությունները շարունակվում են ։ Երեխաների համակաողմանի դաստիարակության համար ստեղծված է զարգացնող միջավայր։ Երեխայակենտրոն դասասենյակներում իրականացվում են ողջ կրթադաստիարակչական աշխատանքները ։

Ներառական խմբերում ընդգրկված են նաև կրթության հատուկ կարիք ունեցող երեխաներ, որոնց հետ աշխատում է հմուտ հոգեբանը։ ՆՈՒՀ –ի խմբասենյակները վերանորոգված են , հագեցած ուսումնաօժանդակ նյութերով , դիդակտիկ պարագաներով։ Երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքները կազմակերպելու համար ստեղծված են բոլոր նպաստավոր պայմանները։