Համար 108 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Նոր Նորքի 4-րդ միկրոշրջան, Բակունցի փող. 1-ին նրբ., 7 շենք

Հեռախոս +374-10-630471

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 150

Աշխատակազմ 26

1971 թվականի փետրվարի 15-ին Երևան քաղաքի Նոր- Նորքի 4-րդ զանգվածում իր հյուրընկալ դռները բացեց Հ 258 մսուր- մանկապարտեզը։ Նկատի ունենալով արդի պահանջները կրթա- դաստիարակչական աշ-խատանքներիի ընթացքում մենք աշխատում ենք հետևողականորեն իրականացնել այն խնդիրները, որոնք նպաստում են երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական և գեղագիտական զարգացմանը` ձգտում բավարարել նոր տպավորություններ ստանալու, հետաքրքիր ու բովանդակալից անցկացնելու առօրյան, պահպանելով յուրաքանչյուր երեխայի բարձր ու կենսուրախ տրամադրությունը։ ՆՈՒՀ-ում անցկացվող բոլոր պարապմունքները, միջոցա-ռումները, ռեժիմը, եռամսյակային խնդիրները իրականացվում են համաձայն տարեկան պլանի։ Բուժքրոջ կողմից մշտական վերահսկվում է սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը մանկապարտեզում և երեխաների անհատականությունը։ ՈՒշադրության կենտրոնում է պահվում երեխաների սննդի կազմա-կերպումը։ Աշխատում ենք որ սնունդը լինի համեղ և բազմազան։ Բոլոր խմբերը ապահովված են անհրաժեշտ գրենական պիտույքներով, ծրագրային նյութերով, դիդակտիկ պարագաներով, մեթոդական գրականությունով։ Մանկապարտեզում առաջնային է համարվում նաև աշխատանքը ծնողների հետ։ Այդ աշխատանքները կատարվում են ծնողական ժողովներով, հավաքներով, երկխոսություններով, հարցազրույցներով, որոնց միջոցով մանկավարժները ծնողներին հաղորդակից են դարձնում մանկապարտեզի ողջ աշխատանքներին և խնդիրներին։ Մանկապարտեզի տնօրենը և ողջ կոլեկտիվը ջանում են ընտանիքում սոցիալական և հոգեբանական բարդույթներ ունեցող երեխաների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ կյանքում իրենց լիարժեք զգալու համար և օգնել ծնողներին գնահատել և ձիշտ վերաբերվել իրենց երեխային։

Հասցե Նոր Նորքի 4-րդ միկրոշրջան, Բակունցի փող. 1-ին նրբ., 7 շենք

Հեռախոս +374-10-630471

Խմբերի քանակը 5

Երեխաների քանակը 150

Աշխատակազմ 26

1971 թվականի փետրվարի 15-ին Երևան քաղաքի Նոր- Նորքի 4-րդ զանգվածում իր հյուրընկալ դռները բացեց Հ 258 մսուր- մանկապարտեզը։ Նկատի ունենալով արդի պահանջները կրթա- դաստիարակչական աշ-խատանքներիի ընթացքում մենք աշխատում ենք հետևողականորեն իրականացնել այն խնդիրները, որոնք նպաստում են երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական և գեղագիտական զարգացմանը` ձգտում բավարարել նոր տպավորություններ ստանալու, հետաքրքիր ու բովանդակալից անցկացնելու առօրյան, պահպանելով յուրաքանչյուր երեխայի բարձր ու կենսուրախ տրամադրությունը։ ՆՈՒՀ-ում անցկացվող բոլոր պարապմունքները, միջոցա-ռումները, ռեժիմը, եռամսյակային խնդիրները իրականացվում են համաձայն տարեկան պլանի։ Բուժքրոջ կողմից մշտական վերահսկվում է սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը մանկապարտեզում և երեխաների անհատականությունը։ ՈՒշադրության կենտրոնում է պահվում երեխաների սննդի կազմա-կերպումը։ Աշխատում ենք որ սնունդը լինի համեղ և բազմազան։ Բոլոր խմբերը ապահովված են անհրաժեշտ գրենական պիտույքներով, ծրագրային նյութերով, դիդակտիկ պարագաներով, մեթոդական գրականությունով։ Մանկապարտեզում առաջնային է համարվում նաև աշխատանքը ծնողների հետ։ Այդ աշխատանքները կատարվում են ծնողական ժողովներով, հավաքներով, երկխոսություններով, հարցազրույցներով, որոնց միջոցով մանկավարժները ծնողներին հաղորդակից են դարձնում մանկապարտեզի ողջ աշխատանքներին և խնդիրներին։ Մանկապարտեզի տնօրենը և ողջ կոլեկտիվը ջանում են ընտանիքում սոցիալական և հոգեբանական բարդույթներ ունեցող երեխաների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ կյանքում իրենց լիարժեք զգալու համար և օգնել ծնողներին գնահատել և ձիշտ վերաբերվել իրենց երեխային։