Համար 12 Մանկապարտեզ

Երևանի մանկապարտեզները

Հասցե Մոսկովյան փող., 31 շենք

Հեռախոս +374-10-533392

Խմբերի քանակը 3

Երեխաների քանակը 77

Աշխատակազմ 14

Երևան քաղաքի № 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1957 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 66 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Աննա Սարգսի Խաչատուրյանը։

ՆՈՒՀ-ը հարմարեցված, բնակելի շենքի 2-րդ հարկում, 3 խմբով գործող, շուրջ 80 երեխաթվով հաստատություն է։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 3-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈՒՀ-ը ունի գեղեցիկ կահավորված երեխաների զարգացման չափանիշներին համապատասխան գունեղ միջավայր, խմբասենյակներում ստեղծված է երեխաների համակողմանի զարգացմանը նպաստող , հետաքրքրությունները բավարարող առարկայանակ միջավայր(խաղային կենտրոններ, նկարներ, մանր և խոշոր կառուցողական նյութեր,սեղանային խաղեր, հեռուստացույցեր և այլն)։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում

Հասցե Մոսկովյան փող., 31 շենք

Հեռախոս +374-10-533392

Խմբերի քանակը 3

Երեխաների քանակը 77

Աշխատակազմ 14

Երևան քաղաքի № 12 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն. Ստեղծվել է 1957 թ. և համարվում է Կենտրոն համայնքի № 66 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը։

ՆՈՒՀ-ի տնօրենն է Աննա Սարգսի Խաչատուրյանը։

ՆՈՒՀ-ը հարմարեցված, բնակելի շենքի 2-րդ հարկում, 3 խմբով գործող, շուրջ 80 երեխաթվով հաստատություն է։ ՆՈՒՀ-ի նպատակն է վաղ տարիքից երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի ընտանիքը, հայրենիքը, ինչպես նաև սեր ազգային ավանդույթների և մշակույթի նկատմամբ։ ՆՈՒՀ-ում իրականացվում է 3-6 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր, գեղագիտական, աշխատանքային, բարոյական, էկոլոգիական դաստիարակություն` հաշվի առնելով երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները։ Իրականացվում է երեխաների լիարժեք նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման։

ՆՈՒՀ-ը ունի գեղեցիկ կահավորված երեխաների զարգացման չափանիշներին համապատասխան գունեղ միջավայր, խմբասենյակներում ստեղծված է երեխաների համակողմանի զարգացմանը նպաստող , հետաքրքրությունները բավարարող առարկայանակ միջավայր(խաղային կենտրոններ, նկարներ, մանր և խոշոր կառուցողական նյութեր,սեղանային խաղեր, հեռուստացույցեր և այլն)։

ՆՈՒՀ-ը նվիրյալ է իր ավանդույթներին`մեծ շուքով նշվում են պետական տոները և ազգային ծեսերը, երեխաների ծննդյան տոները։

Երեխաների առօրյան հագեցած և ուրախ է անցնում