Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունք ունեն երեխայի ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը: Նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և նոր ծնված երեխան հաշվառված են ՀՀ-ում բնակության վայրի հասցեով:

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեն մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը, մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ