Պրակտիկայում հաճախ են հանդիպում դեպքեր, երբ ծնողներից մեկը հայց է ներկայացնում մյուս ծնողի դեմ՝ իր հետ բնակվող երեխայի համար ալիմենտի բռնագանձման պահանջով:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ