Sidebar

Պրակտիկայում հաճախ են հանդիպում դեպքեր, երբ ծնողներից մեկը հայց է ներկայացնում մյուս ծնողի դեմ՝ իր հետ բնակվող երեխայի համար ալիմենտի բռնագանձման պահանջով:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ՝ 2018 թվականի հուլիսի 7-ից մեկնարկել է «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրման» ծրագիրը:

Այլ հոդվածներ …